Inspiravision_Monicor

Monicor

För 60 år sedan började vetenskapsmän från olika länder göra de första mätningarna av elektromagnetiska vågor i kroppsorgan, kroppsdelar och mikroorganismer.

Systematisering av dessa data har gjort det möjligt att mäta frekvenser, göra effektiva hälsokontroller, upptäcka virus och bakterier samt utföra relevanta terapier.

Monicor gör det möjligt att både göra en hälsokontroll samt ge behandling.
Under 4 minuters scanning får vi fram hela din kropps- och alla organs funktionella tillstånd samt stressnivå.

Varje organ och kroppsdel har sina vibrationer som återspeglar biokemiska parametrar av dessa organ. Om det uppstår problem i kroppen så förändras vibrationerna där, och genom dessa förändringar kan vi kontrollera kroppens fysiska tillstånd.

Monicor läser in frekvenser från hela kroppen, analyserar dessa genom att jämföra med normala värden och visar sedan hälsotillståndet. Om det finns avvikelser från normvärden, så kan apparaten korrigera frekvenserna samt förbättra eller återställa fysiska organ och kroppsdelar.

Apparaten kan även avläsa akupunkturpunkters frekvenser och visa vilka punkter som är svaga. Genom att välja ut de svagaste punkterna kan dessa korrigeras, här ges en optimal akupunkturbehandling utan nålar.

Programmet i Monicor känner igen frekvenserna från de flesta existerande virus och parasiter och kan kontrollera om någon av dessa finns i kroppen. Om så är fallet, kan Monikor med hjälp av frekvenser eliminera parasiterna.

Dessutom, när Monicor upptäcker grova frekvenser i kroppen (0-100 Hz), så korrigerar apparaten dem. De grova frekvenserna styrs av finare frekvenser som finns i kroppsvätskorna, cellmembranen och i ditt DNA. Med andra ord kan vi med Monicor upptäcka symptomet, påverka samt korrigera dess energetiska tillstånd genom att stärka akupunkturpunkterna.

Det unika med detta program är att den utgår från ditt nuvarande hälsotillstånd och väljer exakt den behandling som du bäst behöver samt korrigerar avvikelser i olika parametrar.

Presententation av Monicor:

Pris inklusive moms:

300 kr per behandling under juni-augusti om fler är två behandlingar (en-två behandlingar á pris 600 kr).