Aquatone

Unikt för Aquatone är att den återställer vattnets struktur i kroppen, en grundförutsättning för att alla kroppens biokemiska processer ska fungera bra.
Även upptaget av vitaminer och mineraler samt kroppens rensnings kapacitet förbättras markant.

Exempel på vad Aquatone kan återställa i kroppen

  • antiinflammatoriska effekter
  • läkning av atroser
  • urinvägsinfektioner
  • mag- och tarmkanals problem
  • prostatabesvär
  • allergier
  • hudproblem

Aquatone har en antistress- och antidepressiv effekt samt minskar oro.
Allt det här sker på helt naturlig väg genom att apparaten skickar supersvag resonans radiovågor till kroppen och återställer därmed vattnets naturliga vibrationer.

Aquatones effektivitet har påvisats i mer än 150 vetenskapliga studier.

 

Informationsvideo