Alfa pulsdiagnostik (Heart rate Varibility)

Få svar på din kropps energinivå m.m.

Upp till 20 års ålder har vår kropp som mest energi, därefter beroende på vilka påfrestningar vi utsätts för så sjunker den. Jämför ett batteri som laddas ur ju mer det används.

Energin behövs för att kroppen ska ta hand om stress, stagnationer och andra obalanser. Ju bättre laddat vårt batteri är desto större möjlighet har kroppen att själv läka och reparera.

Tack vare flera års forskning har man kommit fram till att alla processer i människans organism återspeglas i förändringar av hjärtats rytmer. Med Alfa pulsdiagnostik får du del av kroppens biologiska rytm samt andra viktiga hälsoparametrar.

Testet sker med hjälp av pulsdiagnostik på dina handleder. Resultatet visar bland annat:

  • hur din hormonella balans och nervsystem fungerar
  • kroppens energi- och stressnivå
  • biologisk ålder.

Efter testet ger jag dig vägledning och stöd i hur du kan förbättra eventuella obalanser.

Ett verktyg som jag rekommenderar för att förbättra din energinivå i kroppen är andningsverktyget Smart Breathe, mer information se under fliken hälsoprodukter. Resultat av Smart Breathe bland mina kunder har varit bättre ork, lägre blodtryck och förbättrad sömn.

Pris inklusive moms:

För själva Alfatestet, 600 kr.
Erbjudande – Alfa pulsdiagnostik inklusive en Smart Breathe, 800 kr: